45.000.000
 • Tác phẩm: Dật Lâm
 • Họa tiết: khắc thỏ ngọc
 • Chất đất: Hoàng Long Sơn đoạn nê tinh tuyển
 • Thể loại: toàn thủ công 
 • Tác giả: Hứa Vân Siêu
 • Dung tích: 220cc
36.000.000
 • Tác phẩm: Quân Ngọc
 • Họa tiết: trơn
 • Chất đất: Hoàng Long Sơn đáy tào thanh tinh tuyển
 • Thể loại: toàn thủ công 
 • Tác giả: Hứa Vân Siêu
 • Dung tích: 180cc
28.000.000

Tác phẩm: Hỷ biều

Họa tiết: trơn

Chất đất: tử nê

Thể loại: toàn thủ công

Tác giả: Hứa Nhân Đào

Dung tích: 270cc

28.000.000

Tác phẩm: Mai hoa châu bàn

Họa tiết: trơn

Chất đất: tử nê

Thể loại: toàn thủ công

Tác giả:  Uông Kiện

Dung tích: 200cc

28.000.000

Tác phẩm: Mai hoa châu bàn

Họa tiết: trơn

Chất đất: chu nê

Thể loại: toàn thủ công

Tác giả:  Uông Kiện

Dung tích: 180cc

48.000.000

Tác phẩm: cung xuân rồng

Họa tiết: khắc rồng

Chất đất: chu nê

Thể loại: thủ công nung củi

Tác giả: Ưng Tuấn Phong

Dung tích: 180cc

32.000.000

Tác phẩm: Thạch biều

Họa tiết: khắc rồng

Chất đất: Tử chu nê

Thể loại: thủ công

Tác giả: Ưng Tuấn Phong

Dung tích: 160cc

48.000.000

Tác phẩm: Hoa đăng sơ phóng

Họa tiết: trơn

Chất đất: Tử nê nguyên khoáng Hoàng Long Sơn

Thể loại: thủ công

Tác giả: Bành Hi Bình

Dung tích: 206cc

25.000.000

Tác phẩm: Đức Trung

Họa tiết: khắc hoa văn

Chất đất: lão tử nê Hoàng Long Sơn

Thể loại: thủ công

Tác giả: Triệu Minh Lai

Khắc họa: Vương Long

Dung tích: 190cc

40.000.000

Tác phẩm: Vô Úy

Chất đất: lão tử nê, đoạn nê

Thể loại: toàn thủ công

Tác giả: Lã Tử Mục

Dung tích: 500cc

Cách nung: nung củi

38.000.000

Tác phẩm: Tiểu Ẩn Long

Họa tiết: hoa văn

Chất đất: nguyên khoáng chu nê Đại Hồng Bào

Thể loại: thủ công

Tác giả: cao cấp công nghệ mỹ thuật sư Ưng Tuấn Phong

Dung tích: 165cc

55.000.000

Tác phẩm: Tăng Mạo

Chất đất: tử nê cũ, nung ở nhiệt độ >1180 độ C

Thể loại: thủ công

Tác giả: Trữ Tử Khâm

Dung tích: 260ml