Nghệ thuật sống

Nghệ thuật tại TITA xuất phát từ cuộc sống, chỉ là những nhu cầu cơ bản hàng ngày, như ăn, uống, nghe, nhìn, ngửi… nhưng lại cao hơn cuộc sống thường nhật bởi mỗi cá nhân ở đây, trong mỗi kỳ gặp nhau đều toả sáng hết mình chứ không tuỳ tiện, không qua loa, không máy móc, và chạm tới tầng cảm xúc. Và vì vậy nghệ thuật mới đích thực được quay lại phục vụ cuộc sống như cái giá trị cốt lõi của nghệ thuật có, chứ không phải sự tách rời…
Khi chúng ta mượn nghệ thuật để giúp mọi ngóc ngách trong đời sống được thăng hoa, chúng ta đang là người lan toả năng lượng của chân thiện mỹ đi khắp thế gian. Và bản thân ta và những người thân sẽ là được hưởng trọn vẹn năng lượng này.