Hoa Đạo Ikebana

Vị sinh lưu hoa đạo là môn phái Ikebana cổ điển Nhật Bản có lịch sử gần 300 năm do Vị sinh Trai Nhất Phủ 未生斋一甫 (1761-1824) sáng lập, dựa trên nguyên lý hài hoà giữa Thiên, Địa, Nhân, tiến hành phát huy các thế hoa phong phú. Qua các tác phẩm cắm hoa để tìm tới triết học bản nguyên của vũ trụ, căn nguyên của sinh mệnh, diện mạo gốc từ trước khi được sinh ra(vị sinh), coi trọng sự kết hợp hài hoà giữa thiên nhiên và con người, để vươn tới Thiền cảnh.
Vị sinh lưu hoa đạo chú trọng vào tinh thần hài hoà giữa thiên địa nhân, sự hài hoà với thiên nhiên, biểu đạt khí chất và cảm xúc của nội tâm cùng rung động với cả vũ trụ, đưa hoa tìm về sinh mệnh lần thứ hai của mình. Thông qua cắm hoa, giúp hoa cùng chính người cắm sinh ra năng lượng vĩnh hằng của Chân thiện mỹ trong khoảnh khắc.