Câu chuyện
của chúng tôi

Với tôn chỉ là phụng sự cái đẹp và hưởng thụ cái đẹp, TITA Art bắt đầu chặng đường nghiên cứu, bảo tồn, phát triển và chia sẻ những tinh hoa của nghệ thuật Á Đông.

Xem Thêm
Thu Phân là tiết khí thứ 16 của năm, bắt đầu vào những ngày cuối cùng của tháng Chín. Ngày đầu tiên của tiết Thu phân, thời gian của ngày và đêm bằng nhau trên toàn thế giới. Thu Phân là dấu mốc quan trọng, kể từ đây ta đón nhận thời gian ngày ngắn hơn và thời gian đêm tối sẽ dài hơn. Không chỉ nói riêng về khoa học, ánh sáng – bóng tối, âm – dương, ngày Thu Phân mang ý nghĩa sâu sắc về sự hài hòa và cân bằng trong nhiều khía cạnh khác của đời sống.

Sản phẩm tiêu biểu