1.218.000

Đàn hương đặc biệt – Tokusei Byakudan

Thời gian cháy: khoảng 13 phút/ que hương

Chiều dài: 56mm

Hộp: 150 que

1.200.000

Tên: Đàn hương đặc chế – Tokusei Byakudan

Thời gian cháy: khoảng 13 phút/ nụ

Hộp: 24 nụ

7.580.000
7.580.000
49.980.000
24.980.000