Hiển thị tất cả 2 kết quả

36.000.000

Tác phẩm: Long Ẩn Thanh Vân

Nghệ nhân: TITA Art

Cách nung: Nung củi

Họa tiết: phấn thái vân Hồng Long

Dung tích chén: 90ml

160.000.000

Tác phẩm: Long Ẩn Thanh Vân

Cách nung: Nung củi

Họa tiết: phấn thái vân Hồng Long

Dung tích ấm: 150ml

Dung tích chén: 90ml