Chén phấn thái vẽ rồng

36.000.000

Mã: CPT007
  • Tác phẩm: Long Ẩn Thanh Vân
  • Nghệ nhân: TITA Art
  • Cách nung: Nung củi 
  • Họa tiết: phấn thái vân Hồng Long
  • Dung tích chén: 90ml

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn