Hiển thị tất cả 11 kết quả

Men nguyên khoáng Mã não Nhữ diêu với màu men Vũ quá thiên thanh( bầu trời sau cơn mưa), nửa lam, nửa thanh, lại hơi ánh hồng. Đặc biệt là mỗi chiếc cũng luôn là độc bản, tuỳ vị trí lò mà có chiếc bóng hơn, có chiếc óng dịu hơn, có chiếc rạn đều, có chiếc rạn ngang, có chiếc rạn dọc, cũng có chiếc gần như không rạn. Đúng những đặc tính của đồ Nhữ diêu được đấu giá hàng chục triệu Usd trên các sàn đấu giá.