Hiển thị tất cả 12 kết quả

Sự phong phú của một tác phẩm sứ nung củi với lớp men tro lò. Tro lò trong quá trình nung sẽ bám lên bề mặt tác phẩm, dưới nhiệt 1300-1350 được nung liên tục, lớp tro này sẽ tiếp tục chảy thành men và tạo ra các lớp kết tinh phong phú mà thú vị, như những viên ngọc được thiên nhiên và con người cùng tạo tác.