Hiển thị tất cả 12 kết quả

Hết hàng
1.200.000

Chiều cao chén: 4,5cm

Đường kính chén: 4,5cm

Chiều cao lót: 1,5cm

Đường kính lót: 7,3cm

Dung tích: 25ml

Cách nung: nung củi trên 1350 độ C men tro lò tự nhiên (không hộp bảo vệ)

1.000.000

Chiều cao: 5,5cm

Đường kính: 5,5cm

Dung tích: 50ml

Cách nung: nung củi trên 1350 độ C men tro lò tự nhiên (không hộp bảo vệ)

9.000.000

Dung tích: 140ml

Chiều cao: 9cm

Chất liệu: sứ không quét men

Cách nung: nung củi trên 1350 độ C men tro lò tự nhiên (không hộp bảo vệ)

8.000.000

Dung tích : 120ml

Đường kính : 8,5cm

Chất liệu: sứ không quét men

Cách nung: nung củi trên 1350 độ C men tro lò tự nhiên( không hộp bảo vệ)

5.000.000

Chiều cao: 6cm – 8cm

Đường kính: 8cm – 9cm

Dung tích: 210ml

Chất liệu: sứ không quét men

Cách nung: nung củi trên 1350 độ C men tro lò tự nhiên (không hộp bảo vệ)

2.000.000

Chiều cao: 6cm – 8cm

Đường kính: 8cm – 9cm

Dung tích: 210ml

Chất liệu: sứ không quét men

Cách nung: nung củi trên 1350 độ C men tro lò tự nhiên (không hộp bảo vệ)

Hết hàng
1.000.000

Chiều cao: 5cm

Đường kính: 5,5cm

Chất liệu: sứ không quét men

Cách nung: nung củi trên 1350 độ C men tro lò tự nhiên( không hộp bảo vệ)

3.000.000

Chiều cao: 9cm

Đường kính: 6,5cm

Dung tích: 150ml

Chất liệu: sứ không quét men

Cách nung: nung củi trên 1350 độ C men tro lò tự nhiên( không hộp bảo vệ)

3.500.000

Chiều cao: 7,5cm

Đường kính: 9cm

Dung tích: 210ml

Chất liệu: sứ không quét men

Cách nung: nung củi trên 1350 độ C men tro lò tự nhiên (không hộp bảo vệ)

Sự phong phú của một tác phẩm sứ nung củi với lớp men tro lò. Tro lò trong quá trình nung sẽ bám lên bề mặt tác phẩm, dưới nhiệt 1300-1350 được nung liên tục, lớp tro này sẽ tiếp tục chảy thành men và tạo ra các lớp kết tinh phong phú mà thú vị, như những viên ngọc được thiên nhiên và con người cùng tạo tác.