Ấm sứ Phấn Thái

120.000.000

  • Tác phẩm: Long Ẩn Thanh Vân
  • Cách nung: Nung củi 
  • Họa tiết: phấn thái vân Hồng Long
  • Dung tích: 150ml

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn