Ấm tử sa Tăng Mạo

55.000.000

  • Tác phẩm: Tăng Mạo
  • Chất đất: tử nê cũ, nung ở nhiệt độ >1180 độ C
  • Thể loại: thủ công
  • Tác giả: Trữ Tử Khâm
  • Dung tích: 260ml

Còn 1 sản phẩm

Nhận tư vấn