Ấm tử sa Cung Đăng

18.000.000

Mã: TSCC009
  • Tác phẩm: Cung Đăng
  • Họa tiết: trơn
  • Chất đất: chu nê
  • Thể loại: toàn thủ công
  • Tác giả: phỏng theo Mạnh Thần Khoản
  • Dung tích: 150cc

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn