Ấm tử sa mai hoa châu bàn

28.000.000

  • Tác phẩm: Mai hoa châu bàn                           
  • Họa tiết: trơn
  • Chất đất: chu nê                                         
  • Thể loại: toàn thủ công
  • Tác giả:  Uông Kiện                                               
  • Dung tích: 180cc

Còn 1 sản phẩm

Nhận tư vấn