Ấm tử sa Ngư Hóa Long

40.000.000

Mã: TSCC005
  • Tác phẩm: Ngư Hóa Long
  • Họa tiết: Hình Rồng
  • Chất đất: Tử Chu nê
  • Thể loại: toàn thủ công
  • Tác giả: Lương Thuận Long
  • Dung tích: 500cc

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn