Ấm tử sa Tam Hữu

108.000.000

Mã: TSCC035
  • Tác phẩm: tam hữu
  • Họa tiết: hoa văn
  • Chất đất: Đoạn nê & tử nê
  • Thể loại: thủ công
  • Tác giả: Lư Lập Tân
  • Dung tích: 230cc

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn