Ấm tử sa Cao hư biến

6.000.000

Mã: TSTC024
  • Tác phẩm: cao hư biến
  • Họa tiết: trơn
  • Chất đất: tử nê
  • Tác giả: Thiệu Long Vân
  • Dung tích: 160cc

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn