Ấm tử sa Tăng Mão

7.000.000

Mã: TSTC009
  • Tác phẩm: tăng mão
  • Họa tiết: trơn
  • Chất đất: Triệu trang chu nê
  • Tác giả: Chu Lê Hoãn
  • Dung tích: 150cc

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn