48.000.000

Tác phẩm: Hoa đăng sơ phóng

Họa tiết: trơn

Chất đất: Tử nê nguyên khoáng Hoàng Long Sơn

Thể loại: thủ công

Tác giả: Bành Hi Bình

Dung tích: 206cc

25.000.000

Tác phẩm: Đức Trung

Họa tiết: khắc hoa văn

Chất đất: lão tử nê Hoàng Long Sơn

Thể loại: thủ công

Tác giả: Triệu Minh Lai

Khắc họa: Vương Long

Dung tích: 190cc

Hết hàng
9.000.000

Tác phẩm: Báo xuân

Họa tiết: trúc

Chất đất: thanh đoạn nê

Tác giả: Trần Á Tưởng

Dung tích: 250cc

Hết hàng
9.000.000

Tác phẩm: báo xuân

Họa tiết: trúc

Chất đất: tử nê

Tác giả: Trần Á Tưởng

Dung tích: 250cc

18.000.000

Tác phẩm: Ngư Hóa Long

Họa tiết: rồng

Chất đất: lão chu nê

Tác giả: Lục Gia Đình

Dung tích: 130cc

9.000.000

Tác phẩm: Phỏng cổ

Họa tiết: trơn

Chất đất: chu nê

Thể loại: thủ công

Nghệ nhân: Lệ Viên

Dung tích: 250cc

9.000.000

Tác phẩm: Lê hình

Họa tiết: trơn

Chất đất: chu nê

Thể loại: thủ công

Nghệ nhân: Lệ Viên

Dung tích: 150cc

120.000.000

Tác phẩm: Nho Sóc

Họa tiết: hoa văn

Chất đất: Đại Hồng Bào

Thể loại: thủ công

Tác giả: cao cấp công nghệ mỹ thuật sư Ưng Tuấn Phong

Dung tích: 360cc

32.000.000

Tác phẩm: Thạch biều

Họa tiết: khắc Phượng

Chất đất: nguyên khoáng chu nê Đại Hồng Bào

Thể loại: thủ công

Tác giả: cao cấp công nghệ mỹ thuật sư Ưng Tuấn Phong

Dung tích: 250cc

14.000.000

Tác phẩm: Dật Công

Họa tiết: trơn

Chất đất: chu nê Triệu Trang

Thể loại: thủ công

Tác giả: Đạo Trường Đào

Dung tích: 115cc

8.000.000

Tác phẩm: Quân Đức

Họa tiết: trơn

Chất đất: Chu nê Triệu Trang

Hứa Quốc giám chế

Dung tích: 79cc

8.500.000

Tác phẩm: tiểu Long Đán

Họa tiết: khắc chữ

Chất đất: Đoạn nê

Tác giả: Lâm Phong

Dung tích: 190cc