Ấm tử sa Hán Vận

28.000.000

Mã: TSCC029
  • Tác phẩm: Hán Vận
  • Họa tiết: Hoa văn
  • Chất đất: Đất Thanh Khôi (đoạn nê)
  • Thể loại: toàn thủ công
  • Tác giả: Uông Kiện
  • Dung tích: 360cc

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn