Ấm tử sa Báo Xuân

  • Tác phẩm: Báo xuân
  • Họa tiết: hoa văn
  • Chất đất: chu nê
  • Thể loại: thủ công
  • Tác giả: cao cấp công nghệ mỹ thuật sư Ưng Tuấn Phong
  • Dung tích: 360cc
Mã: TSCC041 Danh mục: ,