Ấm tử sa Báo Xuân

100.000.000

Mã: TSCC041
  • Tác phẩm: Báo xuân
  • Họa tiết: hoa văn
  • Chất đất: chu nê
  • Thể loại: thủ công
  • Tác giả: cao cấp công nghệ mỹ thuật sư Ưng Tuấn Phong
  • Dung tích: 360cc

Còn 1 sản phẩm

Nhận tư vấn