Ấm tử sa Hoa Đăng Sơ Phóng

48.000.000

  • Tác phẩm: Hoa đăng sơ phóng
  • Họa tiết: trơn
  • Chất đất: Tử nê nguyên khoáng Hoàng Long Sơn
  • Thể loại: thủ công
  • Tác giả: Bành Hi Bình
  • Dung tích: 206cc

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn