Ấm tử sa Báo Xuân

3.000.000

Mã: TSPT010
  • Tác phẩm: báo xuân
  • Họa tiết: trơn
  • Chất đất: đoạn nê
  • Dung tích: 200cc

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn