Ấm tử sa Trúc cự luân

6.000.000

Mã: TSTC020
  • Tác phẩm: cự luân cao
  • Họa tiết: cành trúc
  • Chất đất: tử nê
  • Thể loại: thủ công
  • Tác giả: Trần Thần
  • Dung tích: 220cc

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn