14.000.000

Tác phẩm: Dật Công

Họa tiết: trơn

Chất đất: chu nê Triệu Trang

Thể loại: thủ công

Tác giả: Đạo Trường Đào

Dung tích: 115cc

8.500.000

Tác phẩm: tiểu Long Đán

Họa tiết: khắc chữ

Chất đất: Đoạn nê

Tác giả: Lâm Phong

Dung tích: 190cc

3.000.000

Bộ 5 chén bạc bọc sứ cao cấp

Mỗi chén là mỗi họa tiết hoa sen khác nhau

900.000
1.000.000

Chất liệu: Gỗ trắc

Chế tác: thủ công

Kích thước: dài 7cm; rộng 7cm; cao 0.7cm

Bộ 4 lót chén

1.000.000

Chất liệu: Gỗ trắc

Chế tác: thủ công

Kích thước: Đường kính 7.5cm; cao 0.7cm

Bộ 4 lót chén

2.000.000
6.000.000

Tác phẩm: cự luân cao

Họa tiết: cành trúc

Chất đất: tử nê

Thể loại: thủ công

Tác giả: Trần Thần

Dung tích: 220cc

6.000.000

Chiều cao: 5cm

Đường kính: 6cm

Dung tích: 50ml

Cách nung: nung củi

Họa tiết: hoa sen

Bộ: 5 chén