Ấm tử sa Niên Luân

36.000.000

Mã: TSCC028
  • Tác phẩm: niên luân
  • Họa tiết: trơn
  • Chất đất: đế tào thanh
  • Thể loại: thủ công
  • Tác giả: cao cấp công nghệ mỹ thuật sư Ưng Tuấn Phong
  • Dung tích: 280cc

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn