Ấm tử sa Tư Đề Lương

6.000.000

Mã: TSTC022
  • Tác phẩm: Đề lương
  • Họa tiết: trơn
  • Chất đất: Tử Nê
  • Thể loại: toàn thủ công
  • Tác giả: Tưởng Á Cầm
  • Dung tích: 200cc

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn