Ấm tử sa Biến Đăng

28.000.000

Mã: TSCC006
  • Tác phẩm: Biến Đăng
  • Họa tiết: trơn
  • Chất đất: Đại hồng bào
  • Thể loại: thủ công
  • Tác giả: Viên Ứng Tân
  • Dung tích: 230cc

Còn 1 sản phẩm

Nhận tư vấn