38.000.000

Tác phẩm: Tiểu Ẩn Long

Họa tiết: hoa văn

Chất đất: nguyên khoáng chu nê Đại Hồng Bào

Thể loại: thủ công

Tác giả: cao cấp công nghệ mỹ thuật sư Ưng Tuấn Phong

Dung tích: 165cc

28.000.000

Tác phẩm: Thạch Biều

Họa tiết: Khắc chữ

Chất đất: Đại Hồng Bào

Thể loại: thủ công

Tác giả: cao cấp công nghệ mỹ thuật sư Ưng Tuấn Phong

Dung tích: 170cc

32.000.000

Tác phẩm: Thạch biều

Họa tiết: khắc Phượng

Chất đất: nguyên khoáng chu nê Đại Hồng Bào

Thể loại: thủ công

Tác giả: cao cấp công nghệ mỹ thuật sư Ưng Tuấn Phong

Dung tích: 250cc

120.000.000

Tác phẩm: Thạch Biều Đại Hồng Bào

Chất đất: Đại Hồng Bào

Thể loại: toàn thủ công

Tác giả: Huệ Tường Vân

Dung tích: 210cc

60.000.000

Tác phẩm: Liên tử

Họa tiết: trơn

Chất đất: nguyên khoáng chu nê

Thể loại: thủ công

Tác giả: Ngô Kiến Phi

Dung tích: 500cc

28.000.000

Tác phẩm: Biến Đăng

Họa tiết: trơn

Chất đất: Đại hồng bào

Thể loại: thủ công

Tác giả: Viên Ứng Tân

Dung tích: 230cc

Hết hàng
1.200.000

Xuất xứ: Trung Quốc

Quy cách đóng gói: hộp 100gr