Ấm tử sa Lê hình

18.000.000

Mã: TSCC008
  • Tác phẩm: Lê hình
  • Họa tiết: Trơn
  • Chất đất: Đoạn nê
  • Thể loại: toàn thủ công
  • Tác giả: Vương Dục Xuân
  • Dung Tích: 170cc

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn