Ấm tử sa Phan Hồ

6.500.000

Mã: TSTC003
  • Tác phẩm: phan hồ (wendan)
  • Họa tiết: trơn
  • Chất đất: tử chu nê
  • Tác giả: Trịnh Lâm Phương
  • Dung tích: 100cc

 

Hết hàng