2.000.000
  • Tác phẩm: tàn quyền
  • Họa tiết: trơn
  • Chất đất: tử nê
  • Dung tích: 180ml
18.000.000

Tác phẩm: Lê hình tam túc

Họa tiết: Trơn

Chất đất: Chu nê

Thể loại: toàn thủ công

Tác giả: Vương Dục Xuân

Dung tích: 120cc