Kỳ Nam Hà Diệp

24.980.000

Mã: #54141

Tên: Kỳ Nam Hà Diệp – Kyara Kayou

Thời gian cháy: khoảng 50 phút/ que hương

Chiều dài: 220mm

Hộp: 60 que

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn