Đàn hương nụ đặc biệt

1.200.000

Tên: Đàn hương đặc biệt – Tokusei Byakudan

Thời gian cháy: khoảng 13 phút/ nụ

Hộp: 24 nụ

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn
Danh mục: