Kỳ Nam Đào Sơn 60 que (loại dài)

4.980.000

Mã: #54111

Tên: Kỳ Nam Đào Sơn – Kyara Momoyama

Thời gian cháy: khoảng 45 phút/ que hương

Chiều dài: 220mm

Hộp: 60 que

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn