Kỳ Nam Phú Sĩ

49.980.000

Mã: #54151

Tên: Kỳ Nam Phú Sĩ – Kyara Fugaku

Thời gian cháy: khoảng 55 phút/ que hương

Chiều dài: 220mm

Hộp: 60 que

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn