Kỳ Nam Đại Quan nụ

680.000

Tên: Kỳ Nam Đại Quan – Kyara Taikan

Thời gian cháy: khoảng 13 phút/ nụ

Hộp: 24 nụ

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn