Đàn Hương mỗi ngày 90 que (loại dài)

1.290.000

Mã: #527

Tên: Đàn Hương mỗi ngày – Mainichi Byakudan

Thời gian cháy: khoảng 45 phút/ que hương

Chiều dài: 220mm

Hộp: 90 que

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn