Đàn hương mỗi ngày 60 que

450.000

Mã: #551

Tên: Đàn Hương mỗi ngày – Mainichi Byakudan

Thời gian cháy: khoảng 13 phút/ que hương

Chiều dài: 55mm

Hộp: 60 que

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn