Kỳ Nam Đại Quan 120 que

1.500.000

Mã: #561

Tên: Kỳ Nam Đại Quan – Kyara Taikan

Thời gian cháy: khoảng 13 phút/ que hương

Chiều dài: 55mm

Hộp: 120 que

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn