Kỳ Nam Đào Sơn 120 que

3.480.000

Mã: #54801

Kỳ Nam Đào Sơn – Kyara Momoyama

Thời gian cháy: khoảng 13 phút/ que hương

Chiều dài: 55mm

Hộp: 120 que

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn