Kỳ Nam Đại quan 90 que (loại dài)

2.980.000

Mã: #538

Tên: Kỳ Nam Đại Quan – Kyara Taikan

Thời gian cháy: khoảng 45 phút/ que hương

Chiều dài: 220mm

Hộp: 90 que

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn