Kỳ Nam Đào Sơn 36 que

1.452.000

Mã: #549

Tên: Kỳ Nam Đào Sơn – Kyara Momoyama

Thời gian cháy: khoảng 13 phút/ que hương

Chiều dài: 55mm

Hộp: 36 que

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn