Ấm tử sa Tiếu anh nung củi

28.000.000

  • Tác phẩm: tiếu anh
  • Họa tiết: khắc rồng
  • Chất đất: Hoàng Long Sơn đại hồng nê
  • Thể loại: thủ công nung củi
  • Tác giả: Triệu Minh Lai
  • Nghệ nhân đắp hoạ: Mâu Thuỵ
  • Dung tích: 190cc

Hết hàng

Danh mục: ,