Ấm tử sa Thạch Biều khắc phượng

32.000.000

Mã: TSCC076
  • Tác phẩm: Thạch biều
  • Họa tiết: khắc Phượng
  • Chất đất: nguyên khoáng chu nê Đại Hồng Bào
  • Thể loại: thủ công
  • Tác giả: cao cấp công nghệ mỹ thuật sư Ưng Tuấn Phong
  • Dung tích: 250cc

Còn 1 sản phẩm

Nhận tư vấn