Ấm tử sa Ngọc Lan nung củi

32.000.000

  • Tác phẩm: ngọc lan
  • Họa tiết: hoa lan
  • Chất đất: lão tử nê
  • Thể loại: thủ công
  • Cách nung: nung củi
  • Tác giả: Vương Dục Xuân
  • Dung tích: 300cc
Ấm tử sa Ngọc Lan nung củi

32.000.000

Mã: TSCC013 Danh mục: ,