Ấm tử sa Tây Thi

4.500.000

Mã: TSTC017
  • Tác phẩm: tây thi
  • Họa tiết: trơn
  • Chất đất: tiểu hồng nê
  • Tác giả: Vương Tiểu Vân
  • Dung tích: 160cc

Hết hàng