Ấm tử sa Tây Thi

2.000.000

Mã: TSPT004
  • Tác phẩm: tây thi
  • Họa tiết: trơn
  • Chất đất: tử nê
  • Dung tích: 160ml

Hết hàng