1.200.000

Chiều cao chén: 4,5cm

Đường kính chén: 4,5cm

Chiều cao lót: 1,5cm

Đường kính lót: 7,3cm

Dung tích: 25ml

Cách nung: nung củi trên 1350 độ C men tro lò tự nhiên (không hộp bảo vệ)

1.000.000

Chiều cao: 5,5cm

Đường kính: 5,5cm

Dung tích: 50ml

Cách nung: nung củi trên 1350 độ C men tro lò tự nhiên (không hộp bảo vệ)

15.000.000

Chất liệu: gốm không quét men

Cách nung: nung củi không hộp bảo vệ (trên 1300 độ C)

Chế tác: thủ công

Đường kính: 23,5cm; cao 15cm

Hết hàng
1.000.000

Chất liệu: sứ

Đường kính: 20cm

1.000.000

Chiều cao: 5cm

Đường kính: 5,5cm

Chất liệu: sứ không quét men

Cách nung: nung củi trên 1350 độ C men tro lò tự nhiên( không hộp bảo vệ)

3.000.000

Chiều cao: 9cm

Đường kính: 6,5cm

Dung tích: 150ml

Chất liệu: sứ không quét men

Cách nung: nung củi trên 1350 độ C men tro lò tự nhiên( không hộp bảo vệ)

2.000.000