Ấm tử sa Lê hình

32.000.000

Mã: TSCCB-12
  • Tác phẩm: lê hình
  • Họa tiết: trơn
  • Chất đất: đại hồng bào
  • Thể loại: thủ công
  • Tác giả: cao cấp công nghệ mỹ thuật sư Ưng Tuấn Phong
  • Dung tích: 200cc

Hết hàng