Ấm tử sa Báo xuân

25.000.000

Mã: TSCC011
  • Tác phẩm: Báo Xuân
  • Họa tiết: Hoa văn
  • Chất đất: Tử Nê
  • Thể loại: toàn thủ công
  • Tác giả: Cố Lệ Bình
  • Dung Tích: 560cc

Hết hàng